استرداد شهریه و مرخصی

  • خانه
  • استرداد شهریه و مرخصی
استرداد شهریه و مرخصی

استرداد شهریه و مرخصی

تا يك هفته قبل از شروع كلاسها استرداد شهريه و يا انتقال آن به ترم بعد با كسر ٢٠٪؜ امكان پذير است. (شامل كلاسهاي تخصصي آيلتس، تافل و بحث آزاد نمي شود.) بعد از شروع كلاسها، استرداد شهريه و يا انتقال آن به ترم بعدي ميسر نمي باشد حتي اگر زبان آموز در كلاس حضور نداشته است.

زبان آموزاني كه بعد از تاريخ ثبت نام و يا بعد از شروع كلاس ثبت نام مي نمايند امكان استرداد و يا انتقال شهريه به ترم بعدي را نخواهند داشت.

ارائه اصل قبض رسيد ثبت نام جهت انجام امور مربوط به استرداد الزامي است.

زبان آموزان سطوح Pre-Intermediate به بالا، در صورتی که نمره آخرین ترم آنها 75 به بالا باشد (و یا مشروط نشده باشند) می توانند تا یک ترم مرخصی بگیرند. در صورتی که مرخصی آنها بیشتر از 1 ترم شود باید مجددا با آزمون تعیین سطح وارد سیستم شوند.

زبان آموزان سطوح Elementary و Starter، به علت حساسیت سطوح ابتدایی تحصیل زبان، مجاز به داشتن مرخصی نمی باشند و در صورت وقفه حتی به مدت یک ترم، نیازمند تعیین سطح مجدد خواهند بود.

بر اساس تقویم سالیانه گلدیس، تمامی تعطیلات از قبل پیش بینی شده است و در پایان هر ترم ازیک هفته تا ده روز تعطیلات برای زبان آموزان در نظر گرفته شده و هرگونه تعطیلی غیرمنتظره متعاقبا از طريق سایت و سایر پلتفرم ها اطلاع رسانی خواهد شد.