تعیین سطح و ثبت نام

تعیین سطح و ثبت نام

تعیین سطح و ثبت نام

هدف از تعيين سطح، سنجش توانایی شنیداری و گفتاری متقاضی و همچنین مشاوره آموزشی است که به وسیله مديران آموزش انجام مي پذيرد. این سنجش سطح، در 15 الي 20 دقيقه به صورت شفاهي و با تعيين وقت قبلي بصورت حضوري یا آنلاین انجام مي شود و از اولین ملزومات ثبت نام در موسسه گلدیس به شمار مي آيد.

همراه داشتن کارت شناسايي معتبر درهنگام تعيين سطح براي متقاضيان ، الزاميست . متقاضيان محترم مي توانند در همان روز پس از مشخص شدن سطح خود ، زمان کلاس را مشخص نموده وجهت ثبت نام اقدام نمايند.

مدت اعتبار تعیین سطح صادره از سوی موسسه 2 ماه می باشد.

درصورت انصراف متقاضيان بعد از صدور قبض تعيين سطح ، وجه تعيين سطح قابل برگشت نخواهد بود.

زبان آموزان ممتاز با %20 تخفیف در ترم بعدی ثبت نام خواهند شد. .

 

شرایط ثبت نام :

رعایت کامل شئونات اسلامی و استفاده از پوشش متین و متناسب با محیط فرهنگی

عدم استفاده از دخانیات در محیط موسسه (مشاهده هرگونه تخلف منجر به اخراج زبان آموز خواهد شد)

اجتناب از هر گونه استفاده از تلفن همراه در محیط کلاس

حضور به موقع و بدون تاخير در کلاس (اساتيد مجاز به محاسبه تاخيرهاي غير مجاز و بيش ازحد زبان آموزان بعنوان غيبت هستند)

عدم غیبت (موجه یا غیر موجه) بیش از 4 جلسه در طول 1 ترم (غیبت بیشتر از 4 جلسه در ترم منجر به محرومیت زبان آموز از شرکت در آزمون پایان ترم خواهد شد)

انجام کلیه تکالیف مربوط به کلاس و رعایت کلیه مقررات داخلی و آموزشی

توجه به قوانين و مطالب موجود دربردهاي اطلاع رساني (موجود در تمامي کلاسها و راهروها)