تیم گلدیس

تصویر

تینا ناظم رعایا

موسس و مدیر عامل
تصویر

علیرضا حیدری

مدیر آموزشی
تصویر

کاملیا نبی

مدیر اداری
تصویر

اشکان علیزاده

مدیر دپارتمان آیلتس
تصویر

احسان احمدی

مدرس زبان انگلیسی
تصویر

غزال کردبچه

مدرس زبان انگلیسی
تصویر

میلاد سلیمان پور

مدرس زبان انگلیسی
تصویر

نازنین خواجوی

مدرس زبان انگلیسی
تصویر

نیوشا شاماسبلو

مدرس زبان انگلیسی
تصویر

اردا اسماعیلی

مدرس زبان انگلیسی
تصویر

نوگل نطنزی

مدرس زبان انگلیسی
تصویر

شهاب حجتی

مدرس زبان انگلیسی
تصویر

عطیه سعادتی

مدرس زبان انگلیسی
تصویر

علی مصطفوی

مدرس زبان انگلیسی
تصویر

فاطمه گودرزی

مدرس زبان انگلیسی
تصویر

حامد راثی پور

مدرس زبان انگلیسی
تصویر

صدف مرشدزاده

مدرس زبان انگلیسی
تصویر

نسترن سترگ

مدرس زبان انگلیسی