تیم گلدیس

تصویر

تینا ناظم رعایا

موسس و مدیر عامل
تصویر

علیرضا حیدری

مدیر آموزش
تصویر

کاملیا نبی

مدیر اداری
تصویر

اشکان علیزاده

مدیر دپارتمان آیلتس
تصویر

عطیه قلی زاده

پشتیبان آموزش
تصویر

غزال کردبچه

مدرس زبان انگلیسی
تصویر

احسان احمدی

مدرس زبان انگلیسی
تصویر

نازنین خواجوی

مدرس زبان انگلیسی
تصویر

نیوشا شاماسبلو

مدرس زبان انگلیسی
تصویر

اردا اسماعیلی

مدرس زبان انگلیسی
تصویر

نوگل نطنزی

مدرس زبان انگلیسی
تصویر

شهاب حجتی

مدرس زبان انگلیسی
تصویر

عطیه سعادتی

مدرس زبان انگلیسی
تصویر

شانیا برزگر

مدرس زبان فرانسه
تصویر

فاطمه گودرزی

مدرس زبان انگلیسی
تصویر

عرفان سلیمانی

مدرس زبان انگلیسی
تصویر

صدف مرشدزاده

مدرس زبان انگلیسی
تصویر

نسترن سترگ

مدرس زبان انگلیسی
تصویر

کیا شیروانی

مدرس زبان انگلیسی
تصویر

آوا مالمیران

مدرس زبان انگلیسی
تصویر

رسپینا طباطبایی

مدرس زبان انگلیسی
تصویر

خاطره یوسفی

مدرس زبان انگلیسی
تصویر

صالح حسینی

مدرس زبان انگلیسی
تصویر

آریانا خسروی

مدرس زبان انگلیسی