تیم گلدیس

تصویر

تینا ناظم رعایا

موسس و مدیر عامل
تصویر

علیرضا حیدری

مدیر آموزشی
تصویر

کاملیا نبی

مدیر اداری
تصویر

اشکان علیزاده

مدیر دپارتمان آیلتس
تصویر

احسان احمدی

مدرس زبان انگلیسی
تصویر

غزال کردبچه

مدرس زبان انگلیسی
تصویر

میلاد سلیمان پور

مدرس زبان انگلیسی
تصویر

آریانا خسروی

مدرس زبان انگلیسی
تصویر

نازنین خاجوی

مدرس زبان انگلیسی
تصویر

اردا اسماعیلی

مدرس زبان انگلیسی
تصویر

نوگل نطنزی

مدرس زبان انگلیسی
تصویر

شهاب حجتی

مدرس زبان انگلیسی